,

Обновљен живопис цркве Светог Ђорђа(Руновића) у Призрену